Κ4142

ΔΑΝΔΕΛΑ,ΤΟΥΛΙ,ΡΟΖ(ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΟΥΡΑ)/LACE,TULLE,ROSE