Κ4141

ΔΑΝΔΕΛΑ,ΤΟΥΛΙ,ΙΒΟΥΑΡ(ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΟΥΡΑ)/LACE,TULLE,IVORY